Je novi urbani katalog koji prati svetski trend. Mix kompozicija Rasch tapeta od sljokica i geometrije do cveca i faktori stila.

Klara

403107

2,700.00 дин.

Klara

411850

2,950.00 дин.

Klara

411942

2,950.00 дин.

Klara

433609

2,700.00 дин.

Klara

433630

2,700.00 дин.

Klara

433647

2,700.00 дин.

Klara

441604

3,400.00 дин.

Klara

441611

3,400.00 дин.

Klara

441642

3,400.00 дин.

Klara

441659

3,400.00 дин.

Klara

441666

3,400.00 дин.

Klara

442908

3,400.00 дин.

Klara

442960

3,400.00 дин.

Klara

474138

3,500.00 дин.

Klara

474152

3,500.00 дин.

Klara

489712

2,700.00 дин.

Klara

489774

2,700.00 дин.

Klara

489798

2,700.00 дин.

Klara

489828

2,700.00 дин.

Klara

489866

2,700.00 дин.

Klara

489910

2,700.00 дин.

Klara

490091

2,700.00 дин.

Klara

490916

2,700.00 дин.

Klara

503814

3,400.00 дин.

Klara

503821

3,400.00 дин.

Klara

503838

3,400.00 дин.

Klara

504750

2,900.00 дин.

Klara

504811

2,900.00 дин.

Klara

514407

3,500.00 дин.

Klara

519815

2,900.00 дин.

Klara

519822

2,900.00 дин.

Klara

519839

2,900.00 дин.

Klara

523355

3,400.00 дин.

Klara

523508

3,400.00 дин.

Klara

523522

3,400.00 дин.

Klara

523539

3,400.00 дин.

Klara

523607

3,400.00 дин.

Klara

523621

3,400.00 дин.

Klara

523638

3,400.00 дин.

Klara

523911

3,400.00 дин.

Klara

527537

3,400.00 дин.

Klara

528503

3,500.00 дин.

Klara

528602

3,500.00 дин.

Klara

528619

3,500.00 дин.

Klara

528824

3,500.00 дин.

Klara

528855

3,500.00 дин.

Klara

528862

3,500.00 дин.

Klara

528879

3,500.00 дин.

Klara

528886

3,500.00 дин.

Klara

528893

3,500.00 дин.

Klara

528909

3,500.00 дин.