Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja online prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje Tamban d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Prodavac). Opšti uslovi poslovanja Tamban online prodavnice definisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksom elektronskog poslovanja.  
 
Svaki korisnik usluge Tamban Elektronske prodavnice ima korisničko ime i lozinku koji mu služe za prijavu. Lozinka je tajna i poznata samo korisniku koji je formira samostalno prilikom popunjavanja pristupne elektronske forme na web stranici Prodavca. Korisnik je dužan da vodi računa da njegovo ime i lozinku koristi samo on, ili lice ovlašćeno da postupa u njegovo ime. 
 
Sve cene su iskazane u dinarima sa uključenim PDV-om. Zadržavamo pravo izmene cena, ako nije drugačije navedeno (u slučaju akcija i specijalnih popusta). Cene važe u trenutku kreiranja porudžbine i imaju dejstvo i validnost i za naredni period.