Zaposlenje

Tamban doo je preduzeće koje posluje preko 20 godina. Naš uspeh zasnovan je na profesionalizmu, pouzdanosti i uslužnosti. Ukoliko tražite posao, komunikativni ste, želite da se pridružite našem timu.

Posaljite Vas CV na prodavnica4@tamban.co.rs

  Prijavite se putem kontakt forme
  U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.

  Napomena: Slanjem prijave, kandidat daje pristanak da kompanija njegove lične podatke obrađuje u postupku selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti budu sastavni deo baze kandidata kompanije.

  PRAVILA PRIVATNOSTI ZA KANDIDATE ZA POSAO

  Na osnovu Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti od 03.02.2020. godine (u daljem tekstu: Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti), Tamban doo, Sa sedištem firme u Zemunu Slovenska 8, PIB 131084570, dana 03.02.2020. godine donosi

  PRAVILA PRIVATNOSTI ZA KANDIDATE ZA POSAO
  „Pravila privatnosti“

  1. Uvodne odredbe

  1.1    Društvo ima položaj rukovaoca obrade Vaših ličnih podataka.

  1.2    Ova Pravila privatnosti uređuju pitanja Vaše privatnosti i zaštite Vaših ličnih podataka kao kandidata za posao, a Vama se pružaju informacije u skladu sa članom 23 i 24 Zakona o Zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br.87/2018) (u daljem tekstu: Zakon).

  1.3    Molimo Vas da pročitate ova Pravila privatnosti kandidata. Ako se ne slažete sa našim postupanjem, molimo Vas da nam ne ustupate svoje lične podatke.

  1.4    Raspon aktivnosti Društva je širok i zbog toga postoji više vrsta pravila privatnosti. Ova se odnose na Vas kao kandidata za posao, ali i ostala pravila privatnosti takođe se mogu odnositi na Vas (ako prijavljivanje na određeno radno mesto nije jedini razlog naše komunikacije).

   

  1. Koje Vaše lične podatke obrađujemo i u koju svrhu

  2.1    Obrađujemo isključivo one lične podatke koje ste nam dali / koje smo prikupili u sklopu prijave za posao kao i koje ste nam dali / koje smo prikupili tokom procesa zapošljavanja.

  2.2    Iako većinu ličnih podataka koje obrađujemo prikupljamo od Vas, u nekim slučajevima Vaše lične podatke možemo dobiti od treće strane, kao npr. od agencija koje se bave traženjem i selekcijom kadrova, ili putem profesionalnih (povezanih sa radom) društvenih mreža, posebno LinkedIn, ili od organa javne vlasti. Vašu prijavu možete da dostavite koristeći našu e-adresu, kontakt formu ili preko jednog od naših provajdera usluga, kao što je agencija za zapošljavanje.

  2.3    Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti koji, u zavisnosti od konkretne poslovne potrebe, obuhvataju:

  2.3.1    osnovne podatke, kao što su ime i prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, datum rođenja, državljanstvo;

  2.3.2    komunikacijske podatke, kao što su broj fiksnog telefona, broj mobilnog telefona, privatna e-mail adresa;

  2.3.3    akademske i profesionalne kvalifikacije (zanimanje, stepen obrazovanja, titule, veštine, radno iskustvo, procene učinka, znanje stranih jezika, obuke, istorija zaposlenja, biografija i sl.), prethodni staž, broj godina radnog staža;

  2.3.4    podatke o rezultatima testiranja (ukoliko se testiranje obavlja kao deo procesa zapošljavanja) kao i obavljenih razgovora  (relevantan rezime za radno mesto za koje Vas razmatramo);

  2.3.5    Ako ste se prijavili za radno mesto, obrađujemo Vaše podatke kako bismo saznali jeste li odgovarajući kandidat. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je naš legitimni interes.

  2.3.6    Ako smatramo da biste Vi mogli biti odgovarajući kandidat, obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam dali ponudu i sklopili relevantan ugovor. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je obrada nužna za sklapanje ugovora.

  2.3.7    Nećemo deliti ni jednu informaciju koju ste dali prilikom procesa zapošljavanja neovlašćenom osoblju i držaćemo ih sigurno i u internoj bazi podataka

  2.3.8    Firma Tamban doo zadržava pravo da bilo kada izmeni ova Opšta pravila privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na oglasnoj tabli firme, internet stranici ili na drugi adekvatan način.